Strategie

Ook zie je dat bij bankfilialen, politiebureaus en grootgrutters gebeuren. Naar verwachting zal de nu al forse leegstand verder groeien naar 20 miljoen m2. Sociale woningbouw blijft achter op de vraag, er is veel vraag naar betaalbare woningen die er niet zijn. Duurdere woningen zijn er wel maar die kan men niet betalen. Wat je ziet ontstaan is dat veelal kleinere bedrijfjes, b.v. popup en cooking stores en kunstenaars atelierruimte zoeken maar zeker ook bedrijven die opslagruimte zoeken maar niet veel huur kunnen betalen en vanwege de algehele onzekerheid niet een lang huurcontract kunnen en willen aangaan. Wij vragen aan gemeenten, woningcorporaties, banken, verzekeraars, pensioenfondsen en institutionele beleggers maar zeker ook de particuliere eigenaren hun leegstaande objecten aan ons in beheer te geven voor invulling/oplossingen. Dat doen we door contact op te nemen, bij hen langs te gaan en ons businessmodel uit te leggen. Dat is een eenvoudige en korte pitch, het hoeft ook allemaal niet ingewikkeld te zijn. Daarnaast vragen we aan ons netwerk bij hun relaties op dit vakgebied tips te (laten) geven en ogen en oren open te houden (de aanbodkant). Daartegenover prijzen wij onszelf aan bij maatschappelijke organisaties, onderwijs, via een website, social media, via bijeenkomsten en beurzen, folders en flyers en ons netwerk je vooral vrijblijvend aan te melden als je woon of werkruimte zoekt (de vraagkant). Wat wij vervolgens doen is een match maken of een alternatief aanbieden. Als zo'n match is te maken zullen wij de opdrachtgever een voorstel doen voor invulling van die leegstaande ruimte. Dit kan zelfs zover gaan dat wij een omgevingsanalyse met herontwikkeling- of bestemmingsplan en planeconomische berekening maken. Verder kunnen wij ruimte in bruikleen geven, tijdelijke verhuren op basis van de leegstandwet of tijdelijke (ver)huren. Omdat het op tijdelijke basis geschiedt is er geen huurbescherming en kan men snel/gemakkelijk van ons af als een betere optie langskomt of als een structureel besluit over het object is genomen. In de tussentijd staat het object niet leeg, is er toezicht en wordt er waarde gecreëerd, ook voor de gebruiker. Hiervoor hebben wij ook geregeld nauw contact met locale makelaars en propertymanagers. Ook zullen we kijken of we lopende onderhoudscontracten kunnen overnemen en waar mogelijk de exploitatiekosten verlagen. Ons unieke concept is dat wij van de opbrengsten die wij genereren een fors deel willen en kunnen teruggeven aan de opdrachtgever. Daarnaast zullen wij max. 10% hiervan nog besteden aan cosmetisch onderhoud zoals tuinonderhoud en glasbewassing. Soms gebeurt het dat een gebruiker succes heeft en een reguliere huurder wordt, die kans is immers altijd aanwezig. Opdrachtgevers heroverwegen in die situaties soms zelfs hun visie of halen het pand uit de verkoop. Onze kwaliteit is hoogstaand, vinden dat belangrijk naar opdrachtgevers toe, zullen dan ook altijd partijen screenen die zich aanmelden alvorens hen te plaatsen en wij zullen continu controle uitvoeren en dossier aanleggen. Verder zijn wij verzekerd tegen juridische rompslomp en hebben wij privacy, veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Tenslotte kunnen we beweren dat wij innovatief/creatief zijn en een groen hart hebben. Wij zullen weer een bodem in uw lege glas aanbrengen.