Visie

Leegstandmanagement, integraal vastgoedmanagement en proactief sturen op innovaties en duurzaamheid behoren tot de visie van het Vastgoedgenootschap. Structurele veranderingen in de opvattingen op welke wijze bestaande ruimte of oppervlakte gebruikt kan worden is gaande. Herbestemming, herontwikkeling en vragen uit de markt om "het nieuwe werken", flexibel en toenemend tijdelijk gebruik van ruimte mogelijk te maken is onze peiler waar wij op draaien. Bijdragen aan en anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen in de markt met een visie die is gericht op waardecreatie en participatie maakt het vastgoedgenootschap uniek.

Missie

Het Vastgoedgenootschap heeft tot doel eigenaren van leegstaand vastgoed maar ook bij verkoop of renovatie totaal oplossingen te helpen vinden voor primair de tijdelijke situatie maar ook voor de langere termijn. Onconventionele en soms hele leuke oplossingen voor tijdelijk hergebruik en/of bestemming en kostenreductie komen voort uit gedachten uit de markt en door het stimuleren van creatieve denkprocessen, mede door gevraagd en ongevraagd advies, ook bij opdrachtgevers. Zorgvuldigheid, kwaliteit/eerlijkheid, verhogen van rendementen, veiligheid, ontzorgen, toetsen, en het "out of the box" durven denken, dat is waar het Vastgoedgenootschap voor staat.

Strategie

Eigenaren van leegstaand vastgoed bewegen niet. Het glas is leeg, de huren hoog en men moet afboeken op de waarde of vanwege bezuinigingen verkopen tegen een lagere marktprijs. Renoveren kan niet omdat men niet kan investeren, dus wacht men af! Wij zien de leegstand van diverse objecten zoals kantoor/bedrijfs- en winkelruimte toenemen. De komende tijd zal ook in het maatschappelijk vastgoed de nodige leegstand ontstaan vanwege de heroverwegingen in de zorg.
Lees meer>