Heeft u een klacht?

Hieronder is een beknopt meldformulier weergegeven waarop u uw klacht of opmerkingen kunt invullen. Wij zullen mede aan de hand van de aard van de melding bepalen of wij meteen actie zullen ondernemen. Als dat het geval is zullen wij terstond telefonisch contact met u opnemen voor verdere afstemming en een bevestigingsmail sturen. Betreft het geen spoedeisende klacht dan zullen wij u de te nemen actie per mail beantwoorden en/of zal dat bij bezoek van de opzichter aan uw object verder worden besproken.

U kunt op de contactpagina onze contactgegevens, telefoon en mailadressen e.d. terugvinden. Wij melden u verder dat de klachtenprocedure van het KLB (keurmerk leegstand beheer) van toepassing is. Dat betekend dat als u vindt dat wij uw klacht niet goed be/afhandelen u zich kunt vervoegen bij de onafhankelijke centrale klachtencommissie van het KLB.

Zie hiervoor verder onze maar ook hun website http://www.keurmerkleegstandbeheer.nl/

 •  
  Prioriteit
 •  
  Naam
 •  
  Telefoon nr.
 •  
  Email adres
 •  
  Omschrijving van uw klacht
 •